Proiectul de OMTIC privind Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024

logo MTICPe site-ul MTCI a fost publicat, pentru dezbatere publică ” Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicaţiilor privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București „METROREX”- S.A”. Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 17.02.2020.

Scurtă descriere a reglementării. Având în vedere prevederile art.3(1) și ale art.4 din Regulamentul (CE) nr.1370/2007, potrivit căruia în cazul în care o autoritate competentă decide să acorde unui operator ales un drept exclusiv și/sau o compensație de orice natură în schimbul îndeplinirii unor obligații de serviciu public, autoritatea respectivă face aceasta în cadrul unui Contract de servicii publice, care definește în mod clar obligațiile de serviciu public pe care trebuie să le respecte operatorul de servicii publice și stabilește parametrii pe baza cărora urmează să se calculeze plata compensației, natura și întinderea dreptului exclusiv acordat, modalitățile de alocare a costurilor legate de prestarea de servicii, precum și ținând cont de faptul că la data de 31.12.2019 Contractul de servicii publice încheiat între Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de autoritate contractantă și Metrorex S.A. în calitate de operator, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr.562/26.02.2019 cu modificările și completările ulterioare și-a încetat aplicabilitatea, este necesar încheierea unui nou contract de servicii publice pentru perioada 2020-2024.

Astfel, prin încheierea contractului de servicii publice în transportul cu metroul și acordarea de către stat a compensației se asigură:

  • continuitatea serviciului de transport public de călători cu metroul și asigurarea mobilității călătorilor în condiții de siguranță;
  • rambursarea de către Uniunea Europeană după caz a cheltuielilor aferente proiectelor de dezvoltare și modernizare în transportul cu metroul, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Proiectul de ordin prevede:

  • Art. I. – Se aprobă încheierea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București ”METROREX”- S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care se încheie în două exemplare originale.
  • Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Anexa la proiectul de ordin poate fi descărcată aici.

Sursa MTIC

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj