Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor

logo-ul MTPe site-ul MT a fost lansată dezbaterea publică pentru Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea articolului 4 al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţă circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar.

Data limită pentru primirea de propuneri şi observaţii este 2.09.2016.

Textul instrumentului de motivare şi al proiectului pot fi descărcate de pe site-ul MT

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj