Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor

logo-ul MTPe site-ul MT a fost lansată dezbaterea publică pentru Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea pct. III al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, cu modificările ulterioare.

Data limită pentru primirea de propuneri şi observaţii este 18.10.2016.

ORDIN

Art. I. – La pct. III, în tabel, coloana 3, rândul 4, al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.153/2011 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005, şi pentru definirea trenurilor de călători în funcţie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de călători, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, cu modificările ulterioare, textul aferent notei „X*”, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „X* – Obligatoriu, începând cu anul 2017, pentru orice tip de vehicul feroviar, utilizat pentru transportul de călători, care va fi achiziționat sau modernizat, pentru trenurile care circulă pe secțiile de circulație interoperabile.”

Textul instrumentului de motivare şi al proiectului pot fi descărcate de pe site-ul MT

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj