Proiectul de Ordin al MT pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 „Vehicule de cale ferată”

Logo_MTPe 12 iulie 2019  a fost publicat pe pagina web a MT „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea normativului feroviar NF 67-008:2019 „Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate””. Data limită pentru primirea de propuneri/ observații este 23.07.2019.

Normativul feroviar stabilește cerințele generale, cerințele specifice, cerinţele tehnice, tipurile de revizii și reparații planificate, normele de timp pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor planificate, lucrările minimale executate în cadrul reviziilor și reparațiilor planificate la drezinele pantograf și drezinele macara.

Prevederile prezentului normativ feroviar se aplică de către toți operatorii de transport feroviar de călători la întocmirea caietelor de sarcini/specificaţiilor tehnice de către operatorii economici autorizați ca furnizori feroviari pentru activitatea de reparație vehicule feroviare.

La baza actualizării prezentului normativ feroviar au stat, în principal, următoarele considerente:

  • necesitatea existenţei unui normativ feroviar care să stabilească condiţiile concrete pentru tipurile de revizii și reparații planificate precum și a normelor de timp pentru efectuarea reviziilor planificate, a lucrărilor minime executate la reviziile și reparațiile planificate la drezinele pantograf și drezinele macara;
  • necesitatea actualizării și respectării standardelor și reglementărilor europene aflate în vigoare;
  • prevederile prezentului normativ elaborat trebuie să fie în conformitate cu legislația, normativele și reglementările naționale în vigoare;
  • prin elaborarea acestui normativ feroviar se asigură un cadru unitar absolut necesar în care să fie reglementate activităţile de revizii și reparații planificate precum și normele de timp pentru efectuarea reviziilor planificate, a lucrărilor minime executate la reviziile și reparațiile planificate la drezinele pantograf și drezinele macara.

La actualizarea prezentului normativ feroviar s-a ținut seama de prevederile standardelor şi reglementărilor aflate în vigoare, care sunt menționate în anexa la normativul feroviar „Documente de referință”;

Textul proiectului de ordin MT prevede:

  • 1. – Se aprobă normativul feroviar „Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  • 2. – Prevederile normativului feroviar se aplică de către toţi deţinătorii de drezine pantograf şi drezine macara la planificarea şi efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate ale drezinelor pantograf şi macara, precum şi de către Autoritatea Feroviară Română – AFER în activitatea de avizare a documentaţiilor tehnice.
  • 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.
  • 4 – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr.1352/2012 privind aprobarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Drezine pantograf şi drezine macara. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate. Lucrări minime executate în cadrul reviziilor şi reparaţiilor planificate” publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 632 din 4 septembrie 2012 se abrogă.

Anexa proiectului de ordin MT poate fi accesată aici, iar instrumentul de motivare de pe pagina web a MT.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj