Proiectul de Ordin al MTIC privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019

logo MTICPe data de 09.12.2019 a fost publicat ”Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor infrastructurii și comunicațiilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti “METROREX” – S.A. aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, prin încheierea actului adiţional nr.3 pentru anul 2019Ț. Termenul limită pentru traimiterea observațiilor/propunerilor este 20.12.2019.

Având în vedere rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 prin Ordonanța Guvernului nr.71/2019, conform adresei Direcției Economice – Ministerul Transporturilor nr.5298/46068/02.12.2019, înregistrată la Metrorex cu nr.M.01/19251/02.12.2019, referitoare la “ Situația influențelor aprobate pe anul 2019, prin Ordonanța de Urgență a guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, nr.71/2019“, prin care societatea Metrorex S.A actualizează elementele prevăzute în Anexele nr.2,7 și 8 la Contract, se impune actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019, prin încheierea Actului adițional nr. 3 pentru anul 2019.

Propunerea spre aprobare a proiectului de act normativ se efectuează potrivit şi în sensul art.57, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport  feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1.191/69 şi nr. 1.108/70 ale Consiliului, în coroborare cu prevederile art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/2016 pentru modificarea alin.(4) al art.241 din Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea în domeniul transportului cu metroul a prevederilor Regulamentului (CE) nr.1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1.191/69 şi nr.1.107/70 ale Consiliului, şi al prevederilor art. 11.10.13, art. 12.1.1, art.16.2 din Ordinul nr.562/2019 privind aprobarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii  de Transport cu Metroul Bucureşti “METROREX” – S.A.

Proiectul de ordin prevede:

  • Art.I. – Se aprobă actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București ”METROREX”- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 bis din 8 martie 2019, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a rectificării bugetului de stat pe anul 2019 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2019, prin încheierea actului adițional nr. 3 pentru anul 2019 prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care se încheie în două exemplare originale.
  • Art.II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În actul additional nr. 3 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București se prevede actualizarea anexelor nr. 2, 7 și 8 după cum urmează:

  1. Anexa nr. 2 ”Programul de investiții” se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezentul act adițional;
  2. Anexa nr. 7 ”Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km – lei” se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezentul act adițional;
  3. Anexa nr. 8 ”Valoarea estimată a compensației cuvenită pe durata contractului. Calculul compensației pentru prestarea serviciului de transport public în anul 2019” se înlocuiește cu Anexa nr. 3 la prezentul act adițional.

Preluare de pe pagina web mt.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj