Proiectul de Ordin MT privind actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019

Logo_MTÎn data de 09 septembrie 2019 a fost publicat pentru dezbatere publică ” Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societății de Transport cu Metroul București ”METROREX”- S.A. aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019 , prin încheierea actului adițional nr.1 pentru anul 2019”. Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 20.09.2019

Proiectul de act normativ a fost elaborat având în vedere prevederile pct. 5.1 (3) cap.5 din Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii  de Transport cu Metroul Bucureşti “METROREX” – S.A. aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 562/2019, în vederea încheierii actului adițional nr. 1 pentru anul 2019 la  din Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii  de Transport cu Metroul Bucureşti “METROREX” – S.A., în contextul aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii  de Transport cu Metroul Bucureşti “METROREX” – S.A., prin hotărârea Guvernului nr. 430/20.06.2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 541/02.07.2019  .

Actul adițional menționat mai sus, propune actualizarea următoarelor anexe ale Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru anul 2019 al Societăţii  de Transport cu Metroul Bucureşti “METROREX” – S.A..:

  1. Anexa nr. 2 ”Programul de investiții”, se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezentul act adițional;
  2. Anexa nr. 6.1 ”Raport lunar de constatare pentru indicatorii preliminați/realizați” se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la prezentul act adițional;
  3. Anexa nr. 6.2 ”Raport anual de constatare” ” se înlocuiește cu Anexa nr. 3 la prezentul act adițional; 
  4. Anexa nr. 7 ”Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km – lei”, se înlocuiește cu Anexa nr. 4 la prezentul act adițional;
  5. Anexa nr. 8 ”Valoarea estimată a compensației cuvenită pe durata contractului”, se înlocuiește cu Anexa nr. 5 la prezentul act adițional.

Instrumentul de motivare, textul proiectului de Ordin al MT și anexele pot fi descărcate de pe pagina web mt.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj