Proiectul de Ordin MT privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar

Logo_MTPe 18 decembrie 2018  a fost publicat pe pagina web a MT „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de supraveghere desfășurată de Autoritatea Feroviară Română – AFER pentru respectarea REGULAMENTULUI (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, a formei, modelului, conținutului legitimației speciale, a funcțiilor care au dreptul la aceasta, precum și a modelului Procesului Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției”. Data limită pentru primirea de propuneri/ observații este 29.12.2018.

Elaborarea prezentului proiect de ordin, are ca scop reglementarea organizării și exercitării activității de supraveghere a respectării REGULAMENTULUI (CE) nr. 1371/2007 desfășurată de Autoritatea Feroviară Română–AFER pentru respectarea acestuia, precum și a formei, modelului, conținutului legitimației speciale și a funcțiilor care au dreptul de a efectua supravegherea.

Una din tematicile de interes ale CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE pentru perioada în care președinția acestuia va fi exercitată de România, este propunerea de revizuire a REGULAMENTULUI (CE) nr. 1371/2007. Conform noilor cerințe propuse de către statele membre UE, operatorii de transport feroviar de călători, administratorul/gestionarii de infrastructură vor avea de îndeplinit cerințe mult mai stricte pentru furnizarea serviciilor de transport feroviar de călători, la care este necesar a se alinia până în anul 2020. Prin activitatea specifică de identificare a neconformităților în activitatea acestora, de stabilire a unor recomandări, precum și de monitorizare a unor planuri de măsuri pentru remedierea disfuncționalităților identificate, compartimentul de specialitate din cadrul Autorității Feroviare Române – AFER, poate oferi recomandări întreprinderilor feroviare din România, contribuind activ la demersul alinierii țării noastre la politica privind drepturile călătorilor din transportul feroviar al Uniunii Europene.

Astfel, în conformitate cu politica europeană comună din domeniul transporturilor, în România este important să se asigure protecţia drepturilor călătorilor din transportul feroviar, precum şi îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor de transport feroviar de călători, pentru a contribui la creşterea ponderii transportului feroviar în raport cu alte moduri de transport.

Aprobarea prevederilor privind utilizarea legitimației speciale va facilita accesul personalului desemnat al AFER în unitățile entităților respective, pentru cercetarea, verificarea și sancționarea cazurilor de încălcări identificate. În același timp, lipsa reglementării în cauză, îngreunează activitatea de verificare a situațiilor de încălcare a prevederilor REGULAMENTULUI (CE) nr. 1371/2007, sesizate de călători, prin petiții înaintate către AFER, spre soluționare.

Totodată, în lipsa unui formular tipizat de Proces Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției, care să respecte legislația în vigoare, cazurile de încălcări ale REGULAMENTULUI (CE) nr. 1371/2007 identificate, nu pot fi sancționate, fapt ce duce la zădărnicirea tuturor măsurilor menite să corecteze situațiile respective.

Necesitatea reglementării activităţii de supraveghere a respectării drepturilor şi obligaţiilor călătorilor din transportul feroviar, inclusiv a celor cu handicap sau mobilitate redusă, este cerută și de intensificarea acțiunilor care se impun pentru evitarea începerii unei proceduri de infringement

Faţă de cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de supraveghere desfășurată de Autoritatea Feroviară Română – AFER pentru respectarea REGULAMENTULUI (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, a formei, modelului, conținutului legitimației speciale, a funcțiilor care au dreptul la aceasta, precum și a modelului Procesului Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției.

Textul proiectului poate fi accesat aici, iar instrumentul de motivare de pe pagina web a MT

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj