Proiectul de Ordin MT privind mandatarea Metrorex de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenanță de material rulant

Logo_MTPe 18.05.2018 MT a publicat pe pagina web „Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind mandatarea Societății Comerciale de Transport cu Metroul București „Metrorex” – S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, pentru anul XV contractual și de a semna un act adițional în acest sens”. Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 29.05.2018.

Potrivit prevederilor art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1501/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea Contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, încheiat între Societatea „Metrorex” – S.A. și Societatea „Alstom Transport” – S.A., modificările valorice ale prețurilor unitare care intră în compunerea anuală a prețului mentenanței, ca efect al aplicării prevederilor contractuale referitoare la actualizare și revizuire, se vor consemna de către părți în cadrul unor proiecte de acte adiționale, care se vor semna ulterior de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul București “Metrorex” – S.A., în baza unui mandat acordat prin ordin al ministrului transporturilor, conform reglementărilor în vigoare, în condițiile în care sumele anuale necesare se încadrează în limitele prevederilor bugetare aprobate anual pentru activitatea de transport de călători cu metroul.

Având în vedere procesul verbal nr. M.04.02.02/101/29.01.2018, încheiat între S.C. Metrorex S.A. și S.C. Alstom Transport S.A., se propune mandatarea S.C. Metrorex” – S.A. de a semna Actul Adițional la Contractul de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, având ca obiect modificarea valorică a prețului unitar care intră în compunerea anuală a prețului mentenanței, ca efect al aplicării prevederilor contractuale referitoare la actualizare, pentru anul XV contractual, respectiv anul în curs 2018; Prețul unitar este calculat prin actualizarea cu indicele general de inflație pentru anul 2017 așa cum acesta a fost comunicat de către Institutul Național de Statistică, adică 103,32%.

Suma necesară achitării serviciilor de mentenanță care vor fi prestate de S.C. Alstom Transport S.A. în anul 2018 a fost prevăzută în proiectul de BVC al S.C. METROREX S.A. pentru anul 2018, care a fost aprobat prin H.G. nr.225/18.04.2018 și publicat în partea I a Monitorului Oficial nr.349/20.04.2018.

Fată de cele de mai sus, am elaborat proiectul de Ordin al ministrului transporturilor privind mandatarea Societății „Metrorex” – S.A. de a modifica preturile unitare ale Contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel nr. 91/2003, pentru anul XV de contract și de a semna actul adițional în acest sens.

Instrumentul de motivare, textul proiectului si anexa pot fi descărcate de pe pagina web a MT

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj