Proiectul de Ordin MTIC pentru eliberarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România

logo MTICPe 31.12.2019 a fost publicat  pe site-ul MTIC ”Proiectul de Ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru eliberarea autorizației de siguranță administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară din România”. Data limită pentru primirea de propuneri/observații: 13.01.2020

Urmare a Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară (reformare) din Pachetul IV Feroviar – Pilonul Tehnic, respectiv a transpunerii acesteia prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 privind siguranţă feroviară, administratorii de infrastructură feroviară trebuie să fie supuşi autorizării referitoare la siguranţă din partea autorităţii naţionale de siguranţă, respectiv Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR din cadrul Autorităţii Feroviare Române – AFER în ceea ce priveşte sistemul lor de management al siguranţei.

În temeiul acestei directive, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei, regulament care va sta la baza stabilirii de către fiecare administrator de infrastructură feroviară a propriului sistem de management al siguranței şi, împreună cu alte măsuri care trebuie îndeplinite, la obţinerea autorizaţiei de siguranţă.

Având în vedere aspectele prezentate privind noua legislaţie europeană pentru eliberarea autorizaţiei de siguranţă, precum şi prevederile art. 9 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (2) lit. h) şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2019 este nevoie de un act normativ subsecvent care să reglementeze eliberarea de către ASFR a acestui document pentru administratorul de infrastructură feroviară, respectiv Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – SA, precum şi pentru gestionarii de infrastructură feroviară din România.

Menţionăm că autorizaţia de siguranţă eliberată administratorului / gestionarilor de infrastructură feroviară de către ASFR, confirmă acceptarea sistemului de management al siguranței al administratorului / gestionarilor de infrastructură feroviară şi permite acestuia/acestora să administreze / gestioneze şi să exploateze o infrastructură feroviară.

După eliberarea sau reînnoirea autorizaţiei de siguranţă, ASFR va desfăşura activităţi pentru supravegherea sistemului de management al siguranţei al administratorului/ gestionarilor de infrastructură feroviară în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2018/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2012 al Comisiei, pentru a verifica dacă în decursul administrării / gestionării şi exploatării infrastructurii feroviare se folosesc efectiv modalităţile sistemului de management al siguranţei şi dacă toate cerinţele obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei de siguranţă sunt respectate în permanenţă.

La elaborarea proiectului de ordin s-a ţinut cont şi s-au făcut referiri şi la o serie de orientări privind evaluarea cererilor depuse de administratorii de infrastructură feroviară la autoritatea naţională de siguranţă în vederea eliberării autorizaţiilor de siguranţă sau pentru reînnoirea sau actualizarea acestor autorizaţii reieşite din Recomandarea (UE) 2019/780 a Comisiei din 16 mai 2019 privind modalitățile practice de eliberare a autorizațiilor de siguranță pentru administratorii de infrastructură. 

Menţionăm că acest nou act normativ va înlocui Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2008 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiilor de siguranţă administratorului / gestionarilor de infrastructură feroviară din România, care se va abroga, iar autorizaţiile de siguranţă eliberate în baza acestui ordin vor rămâne valabile până la data expirării vizei periodice, în condițiile respectării reglementărilor specifice și a cerințelor obligatorii în vigoare la data emiterii acestora.

Instrumentul de motivare poate fi descărcat de pe site-ul MTIC – proiecte de acte normative, iar textul proiectului de ordin MTCI poate fi accesat aici

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj