Reguli generale pentru aplicarea EN 12972

OTIFLa 9 ianuarie 2019 OTIF (Organizația interguvernamentală pentru transporturi feroviare internaționale) a publicat documentul RID-19001-CE “Linii directoare pentru aplicarea EN 12972 (Cisterne pentru transportul mărfurilor periculoase – Testarea, inspecția și marcarea rezervoarelor metalice) pentru conformitatea cu RID “

Pentru a respecta cerințele RID, trebuie aplicat standardul european EN 12972: 2007 menționat la punctul 6.8.2.6.2 al RID, împreună cu cerințele RID 1.1.5.

EN 12972: 2018 a fost publicat și s-a decis că acest standard va fi menționat în ediția din 2021 a RID. Pentru a ajuta la respectarea și aplicarea consecventă a ediției RID din 2019, autoritățile competente sunt încurajate să aprobe utilizarea EN 12972: 2018 pentru testarea și inspecția rezervoarelor în conformitate cu RID 6.8.2.7 alineatul 3 cât mai curând posibil, dar nu mai târziu decât 1 ianuarie 2020.

Prelucrat după otif

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj