Reuniunea internațională regională cu tema „Implementarea TAF TSI”

Reuniunea TAF TSIAgenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (denumită pe scurt Agenţia) are, printre altele, sarcina de a supraveghea, evalua şi de a accelera procesul de implementare a TAF TSI (aplicații telematice pentru transportul de marfă) în statele membre ale Uniunii Europene. Activitatea de exploatare a trenurilor, a vagoanelor și a unităților intermodale pe rețeaua feroviară transeuropeană depinde de un schimb eficient de informații între administratorii de infrastructură, întreprinderile feroviare, entităţile responsabile cu întreţinerea, proprietarii de vehicule feroviare și alți prestatori de servicii.

Acest schimb de informații este realizat prin implementarea și exploatarea în mod unitar a unui sistem informatic european la care au acces întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură, beneficiarii transporturilor feroviare, proprietarii de vehicule feroviare, entitățile responsabile cu întreținerea. Astfel, în cadrul campaniei de diseminare a noţiunilor prezentate în Regulamentul (UE) 1305/2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006, în perioada 7 – 8 martie 2018, la solicitarea Agenţiei, s-a desfășurat în Bucureşti, la hotel Novotel, reuniunea Grupului regional de cooperare pentru implementarea TAF TSI organizată de către Agenţie şi găzduită de ASFR.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai Punctelor naţionale de contact, ai sectorului feroviar și ai furnizorilor de servicii IT din România, Bulgaria, Grecia, reprezentanți ai organizațiilor de sector respectiv:

 1. CER (Comunitatea Căilor Ferate Europene),
 2. RNE (Reţeaua feroviară europeană),
 3. UNIFE (Asociația Industriei Feroviare Europene),
 4. EIM (Organizația Administratorilor Europeni de Infrastructură),
 5. HITRAIL (Asociaţia a 12 companii feroviare europene),
 6. RAILDATA (Organizație europeană a operatorilor de transport feroviar),
 7. JSG (asociație formată prin participarea a 9 organizații europene implicate în procesul de implementare a specificaţiilor tehnice de interoperabilitate în domeniul aplicațiilor telematice pentru transportul de marfă),
 8. UIP (Asociația deținătorilor particulari de vagoane),
 9. DG MOVE (Direcţia Generală de mobilitate şi transport din cadrul Comisiei Europene),
 10. reprezentanți ai Autorităților naționale de siguranță din Serbia și Macedonia, cât și reprezentanți din partea Agenției.

Agenda întâlnirii a cuprins următoarele teme:

 • prezentări ale Autorităților Naționale de Siguranță din România, Bulgaria și Grecia;
 • modul de atragere a fondurilor europene pentru achiziționarea aplicațiilor informatice TAF TSI;
 • modul de implementare a funcțiilor TAF TSI;
 • prezentarea de aplicații ale furnizorilor de servicii IT în domeniul TAF TSI;
 • desfășurarea de întâlniri individuale între furnizorii de servicii IT și reprezentanți ai sectorului feroviar din România, Bulgaria și Grecia;
 • prezentarea de către Agenție a Ghidului de implementare a TAF TSI;
 • prezentări efectuate de CFR SA, INFORMATICA FEROVIARĂ, DB CARGO România SRL, TRAINOSE (Operator de transport feroviar din Grecia);
 • întrebări și răspunsuri legate de aplicațiile telematice pentru transportul de marfă.

Şedința grupului de lucru a permis delegaţilor ASFR și ai sectorului feroviar din România cu atribuții în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2014 să urmărească şi să se asigure de buna aplicare a cerințelor privind implementarea specificației tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicaţii telematice pentru transportul de marfă” (TAF TSI) şi au făcut un schimb util de informaţii şi experienţă cu specialiştii Agenţiei, ai Comisiei Europene, cu reprezentanții societăților din sectorul feroviar european și cu cei din Bulgaria și Grecia.

Reuniunea a reprezentat și un câștig de imagine pentru AFER-ASFR respectiv pentru România.

Sursa afer

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj