Simpozioane, seminarii, mese rotunde

AIFR

AIFR, încă de la înființare a organizat periodic simpozioane internaționale, seminarii și mese rotunde.

Ca exemplu simpozionul “Electrificarea căilor ferate şi circulaţia cu mare viteză”, organizat la Bucureşti în perioada 28-30 septembrie 1995 în colaborare cu Societatea Naţională a Căilor Ferate Române, sub înaltul patronaj al Ministrului Transporturilor, prilejuit de împlinirea a 30 de ani de la darea în exploatare a primului tronson de cale ferată cu electrificare modernă (25 kV, 50 Hz) din România. Totodată, acest simpozion a constituit o expresie a preocupării României de modernizare a căilor sale ferate în vederea integrării în reţeaua feroviară europeană modernă.

La lucrările simpozionului au participat peste 300 de specialişti din ţară şi străinătate. Timp de două zile, cele peste 30 de referate selecţionate au fost prezentate de specialişti de la SNCFR şi de la administraţiile de căi ferate din Franţa, Ungaria, Bulgaria şi Iugoslavia, de la institute de cercetare şi proiectare (REFER, ISPCF, ICMET), precum şi de la firme prestigioase cu activitate în domeniu (ISAF, MARUB, Electroputere, SIEMENS, AEG, SIMEL, Plasser & Theurer, GEISMAR, Faiveley Transport).

În cea de-a treia zi, participanţii au călătorit cu un tren special la Predeal şi Braşov. Programul acestei zile a cuprins vizitarea substaţiei de tracţiune electrică feroviară de la Predeal, a tronsonului Predeal-Braşov – primul tronson de cale ferată electrificată din România, şi a expoziţiei de utilaje specifice de la Braşov.

La buna desfășurare a simpozionului au contribuit REFER – Registrul Feroviar Român; ISPCF – Institutul de Studii şi Proiectqri Cqi Ferate; ICMET – Institutul de Cercetare pentru Maşini Electrice, Transformatoare, Echipamente Electrice şi Tracţiune.

Un alt exemplu îl constitue simpozionul organizat la Timișoara în zilele de 24 și 25 septembrie 1997. Pentru o înțelegere mai bună a tematicii și participanților puteți accesa aici programul evenimentului.

În afară de simpozioane, seminarii, mese rotunde AIFR împreună cu alte asociații, instituții de învățământ, organizații au căutat ca prin apelări, alertări, transmiterea de analize ale stării de fapt și popuneri de acțiuni să atenționeze factorii de decizie din structurile operative ale sistemului feroviar, minister, guvern, parlament, acțiuni din care enumerăm: