Semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului „STUDIU DE SUSTENABILITATE ȘI EFICIENTIZARE A REȚELEI FEROVIARE DIN ROMÂNIA”

arf.gov_.roMiercuri, 16 ianuarie 2019, la sediul Ministerului Transporturilor a fost semnat contractul de finanțare pentru implementarea  proiectului „Studiu de sustenabilitate și eficientizare a rețelei feroviare din România”. Contractul a fost încheiat între AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ (A.R.F.), în calitate de beneficiar şi MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport.

Proiectul se încadrează în Axa prioritară 2 din Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, contribuind la realizarea obiectivului specific 2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar.

Durata proiectului este de 18 luni. În conformitate cu regulile de eligibilitate, activităţile proiectului au început la data de 01 septembrie 2018, concomitent cu semnarea contractului de consultanţă pentru elaborarea studiului ce face obiectul proiectului. Licitaţia de atribuire a serviciului de consultanţă a fost câştigată de un consorţiu format din S.C. Synergetics Corporation S.R.L.(România), Panteia B.V. (Olanda), Railistics GmbH (Germania), AV Transport Planning S.R.L. (România). Contractul dintre A.R.F. şi consorţiul mai sus-menţionat a fost semnat la data de 31.08.2018.

Obiectivul proiectului îl reprezintă o analiză cuprinzătoare de eficientizare a reţelei feroviare din România, inclusiv analize cost-beneficiu pentru liniile de cale ferată. Scopul analizei este de a identifica măsurile necesare în vederea concentrării rețelei de transport feroviar pe o rețea sustenabilă, care poate fi exploatată eficient de către administratorul infrastructurii feroviare. Măsurile rezultate vor fi implementate de către A.R.F., CNCF „CFR”-S.A., administratorii de infrastructură privaţi, precum și de către administrațiile centrale și locale.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • analiza din punct de vedere funcţional, tehnic, contractual şi de exploatare;
  • analiza cost-beneficiu incluzând analiza socio-economică, analiza financiară şi a zonelor administrative deservite de liniile neinteroperabile şi conexiuni;
  • analiza necesarului de mobilitate din zonele deservite de liniile de cale ferată şi conexiuni de infrastructură feroviară;
  • analiza de impact şi sustenabilitate la nivelul întregii reţele feroviare, luând în considerare volumul global al resurselor publice alocate transportului feroviar considerat sustenabil din punct de vedere bugetar;
  • identificarea posibilelor măsuri de eficientizare pentru ca transportul feroviar să fie o alternativă viabilă la alte moduri de transport;
  • stabilirea modurilor concrete de fluidizare şi de absorbţie a traficului de călători şi/sau de marfă de pe liniile de cale ferată ce aparţin infrastructurii feroviare neinteroperabile pe liniile de cale ferată ce aparţin infrastructurii feroviare interoperabile, pentru asigurarea unui transport feroviar cu acces direct şi continuu din zonele limitrofe spre centrele industrializate si dezvoltate.

La finalul proiectului, în luna februarie 2020 va fi organizată o dezbatere publică pentru prezentarea studiului factorilor decidenţi (administratori de infrastructură, operatori feroviari de călători şi marfă, instituţii ale administraţiei centrale şi locale), publicului larg şi reprezentanţilor mass-media.

Valoarea totală a proiectului este de 5.648.489,87 lei. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, după cum urmează: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională – 3.559.112,25 lei, 25% contribuţia Guvernului României – 1.186.370,75 lei, cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA – 903.006,87 lei.

Comunicat de presă arf.gov.ro

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj