SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat anunțul de participare pentru „Instalație de producere, uscare și purificare aer comprimat pentru locomotiva electrică 5100 kW”

CFR Calatori_1SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 19.12.2019 pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP anuntul de participare CN1017689  „Instalație de producere, uscare și purificare aer comprimat pentru locomotiva electrică 5100 kW” –  Număr de referință: A1_RO11054545_2019 poz.6769varianta 09 12.2019 ; A1RO 11054545-2020 poz3005 var.11.12.2020.

Descrierea achizitiei publice: „Instalație de producere, uscare și purificare aer comprimat pentru locomotiva electrică 5100 kW” -Cantitate acord cadru: min.1 buc.-max. 100 buc. -Cantitatea celui mai mare contract subsecvent : min.1 buc.-max. 12 buc.

  • Valoarea totală estimată: Intervalul între : 158.000,00  și 15.800.000,00 RON.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
  • Criterii de atribuire: Prețul cel mai scăzut.
  • Durata contractului: 36 de luni.
  • Tip finantare: Alte fonduri.
  • Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 23.01.2020 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SICAP

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj