SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat anunțul de participare pentru „Servicii de reparație planificată tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW dotate cu instalație comandă locomotiva ICOL si Alte servicii de reparații constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW dotate cu instalație comanda locomotiva ICOL”

CFR Calatori_1SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat la data de 18.10.2019 pe Sistemul electronic de achiziții publice SICAP anuntul de participare CN1016090 „Servicii de reparație planificată tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW dotate cu instalație comanda locomotiva ICOL si Alte servicii de reparatii constatate în prezența Recepției CFR pe fluxul de reparație tip RR la locomotivele electrice de 5100 KW dotate cu instalație comandă locomotiva ICOL” – Număr de referință: SNTFCMR 34/2019 avand codul unic de identificare A1-RO11054545-2019-5480 (var.30.08.2019).

  • Valoarea totală estimată: Intervalul între : 1.284.000,00 și 140.015.052,50 RON.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Pretul ofertei (Componenta financiară)  pondere 90 %; Termenul de garanţie „TG” pondere 10 %.
  • Durata contractului: 48 de luni.
  • Tip finantare: Alte fonduri.
  • Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 28.11.2019 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SICAP.

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj