SNTFC “CFR Călători” S.A. anunță licitație pentru modernizare și mentenanță vagon bar-bistro

SNTFC “CFR Călători” S.A. a publicat pe Sistemul electronic de achiziții publice SEAP anuntul de participare CN 1060444 „Achiziție servicii de modernizare vagon bar-bistro seria 8976 și achizitie servicii de mentenanță vagon bar-bistro modernizat” Număr de referință:SNTFCMR 23/2023, având cod unic de identificare A3-RO11054545-2023- poz 10 și A4-RO11054545-2023-poz 3

  • Descrierea achiziției – Cantitatea contractului sectorial de prestare ce urmeaza a se achizitiona este astfel: – Servicii de modernizare vagoane bar-bistro seria 8976 – 10 bucași; – Servicii de mentenanță vagoane bar-bistro modernizate – 17.176.500 km. Notă: În stabilirea cantitatii serviciilor de mentenanţă a vagoanelor modernizate ce urmeaza a se achizitiona, exprimata în kilometri, s-au avut in vedere urmatoarele considerente: – pentru fiecare vagon modernizat un parcurs mediu zilnic de 550 km/zi si o utilizare anuala de 347 zile/an, adică 190.850 km/an; – număr vagoane modernizate la care se efectuează servicii de mentenanţă: 10 vagoane; – durata efectuării mentenanţei la vagoanele modernizate: 9 ani pentru fiecare vagon, rezultând un parcurs total estimat pentru 22 vagoane modernizate în 9 ani de 17.176.500 km.
  • Valoarea totală estimată: 15.977.775 RON.
  • Contractul nu este împărțit în loturi
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț: Prețul ofertei – pondere 70%, Termenul de garanţie – pondere 10%, Termenul de imobilizare pentru modernizare – pondere 10%, Intervalul de timp între două revizii planificate consecutive – IRP – pondere 10%.
  • Durata contractului: 144 luni
  • Achizitia nu implică incheierea unui acord-cadru
  • Tip finanțare: Planului Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I, obiectivul ”Componentei C4. Transport sustenabil”
  • Tipul procedurii: Licitație deschisă.

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 14.11.2023 ora 15:00

Mai multe informații se găsesc pe site-ul SEAP, Foto: Internet

Distribuie:

Mai multe postari

Timite un mesaj